Finaler i klubturnering er lørdag den 18. september 2021.
 
Klubturneringsudvalg er Tim Sørensen og Søren Terndrup.
 
  
Klubturnering regelsæt
Klubmesterskaberne afvikles inden for følgende rækker:
Senior rækken – Deltagere fra 18 år.
Veteran rækken – Deltagere skal minimum være 50.
 
Der er principielt frit valg med hensyn til hvilken række man tilmelder sig. Af hensyn til en fair afvikling af B-rækkerne har turneringsudvalget dog bemyndigelse til at overføre tilmeldte i B-rækken til A-rækken.
Spillere over 50 år kan frit vælge om de stiller op i veteran rækken eller senior rækken.
 
Finaler og 3-4 plads kampe afvikles lørdag den 18. september 2021 fra kl. 10.00.
 
I tilfælde af for få tilmeldte i en række, forbeholder turneringsudvalget sig ret til at slå A- og B-rækken sammen, eller anvende en anden turneringsform.
 
Turneringsplanen hænges op i klubhuset, med angivelse af tilmeldte deltagere samt seneste tidspunkt for afvikling af kampene. De enkelte deltagere har lige ansvar for at søge for at kampene afvikles inden for det angivne tidsrum. Kan der ikke findes en dag inden for det angivne tidsrum kontaktes turneringsudvalget, som træffer afgørelse om videre fortsættelse. I specielle tilfælde kan lodtrækning komme på tale.
 
Reservation til afvikling af kampene foretages med egne brikker. Udeblivelse fra aftalte kampe medfører udelukkelse af videre deltagelse i turneringen medmindre parterne vælger at aftale et nyt tidspunkt for afvikling af kampen inden for tidsrammen.
Der spilles bedst af 3 sæt og alle sæt afgøres evt. ved Tiebreak. Såfremt alle parter i en given kamp er enige
herom kan der dog aftales matchtiebreak i 3. sæt.