Hjemmesiden:
 
Har du billeder, meddelelser eller andet, der skal på hjemmesiden, så kontakt os på:
Annette Marke eller Mette Skovgaard
 
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsmail, kan du afmelde disse  på følgende måde
Log ind 
Vælg Ikon Min profil
Ving af i  Ønsker ikke  nyhedsbrev
 
Klubhuset: 
Adresse: Blegindvej 27 A  
8362 Hørning
Der er ikke telefon i klubhuset.

Udlejning sker gennem kassereren Birte Gade